Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Ποιοι είμαστε

  • Αρχική Σελίδα
  • Σχετικά με τη Φωνή
  • Ποιοι είμαστε

Tο πρώτο πράγμα που χάνει κάποιος ζώντας στο φόβο και στην ανασφάλεια, είναι τη «Φωνή» του. To πραγματικό «στοίχημα» το οποίο έχει να κερδίσει μια κοινωνία είναι το πώς θα προστατεύσει ή καλύτερα πώς θα θωρακίσει τα παιδιά της, ώστε να μην πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Η Εθνική Στρατηγική είναι η μέθοδος με την οποία, ως Κράτος και ως κοινωνία, θα δώσουμε «Φωνή» στα παιδιά και στους απροστάτευτους νέους, βοηθώντας τους να σπάσουν τη σιωπή.

Όταν το 2010 εγκαινιάστηκε η πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, «Ένα στα Πέντε», το σύνθημά της ήταν η φράση «Σπάστε τη Σιωπή». Η σιωπή έχει σπάσει σε κάποιο βαθμό, γεγονός το οποίο οδήγησε και στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως το Κράτος ηγηθεί του επόμενου βήματος. Η Εθνική Στρατηγική είναι το εργαλείο με το οποίο, ως Κράτος και ως κοινωνία, θα ωριμάσουμε και θα εκπαιδευτούμε για να κάνουμε το επόμενο βήμα.

Θα καταστεί η «Φωνή» της πρόληψης αλλά και της θεραπείας, μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης.

Θα είναι η «Φωνή» της συζήτησης και αναγνώρισης αυτού του προβλήματος.

Θα δώσει «Φωνή» σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή και σε όλους όσους εμπλέκονται στη ζωή των παιδιών. Στους γονείς, ιατρούς, φροντιστές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους, ψυχολόγους, αστυνομικούς, δικηγόρους, αθλητικούς προπονητές και άλλους και η «Φωνή» τους θα ακούγεται μέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία, στο διαδίκτυο, στα σπίτια, σε κάθε μέσο επικοινωνίας. Σε κάθε τομέα και σε κάθε φορέα.

Θα δώσει πίσω στα θύματα τη «Φωνή» τους και διά μέσου αυτής, την αξιοπρέπεια τους και τα εχέγγυα για να προχωρήσουν μπροστά, απελευθερωμένα από την τραυματική εμπειρία που βίωσαν. θα γνωρίζουν πλέον, ότι θα μπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους. Θα μπορούν να εκφράσουν τον πόνο τους. Θα μπορούν να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

Αποστολή

Το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής «Φωνή», έχει την ευθύνη να συντονίζει όλες τις ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Eγκλήματα από τα πλέον ειδεχθή που μπορούν να διαπραχθούν σε μια κοινωνία.

Το Συμβούλιο ιδρύθηκε δυνάμει του περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017 (Ν. 112(I)/2017).

Ποιοι είμαστε

Το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας απαρτίζεται από:

(α) Πρόεδρο, που είναι πρόσωπο εγνωσμένου ήθους και κύρους, διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(β) Εννέα μέλη, που είναι πρόσωπα εγνωσμένου ήθους και κύρους, διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο, από κατάλογο ατόμων που προέρχονται από τον κυβερνητικό και τον μη κυβερνητικό τομέα.

Το πρώτο Συμβούλιο διορίστηκε την 1η Μαρτίου 2018 και απαρτίζεται από:
1. Αναστασία Παπαδοπούλου Πρόεδρος
2. Έλλη Παπαγαπίου Χρήστου Μέλος Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
3. Κυριακή Λαμπριανίδου Μέλος Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
4. Όλγα Καλακούτα Μέλος Υπουργείο Υγείας
5. Χριστίνα Ιωάννου Μέλος Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
6. Χαρά Ταπανίδου Μέλος Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
7. Χριστιάνα Παφίτη Μέλος Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
8. Μαρία Επαμεινώνδα Μέλος Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
9. Χριστιάνα Γρηγορίου Μέλος Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού
10. Άντρια Νεοκλέους Μέλος Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(1) Αναλαμβάνει:

(α) Το στρατηγικό σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας βάσει Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών στρατηγικών και την προώθηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της:

Νοείται ότι η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

(β) Την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που απαιτείται να υλοποιηθούν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας από τις διάφορες υπηρεσίες ή τμήματα του κυβερνητικού ή του μη κυβερνητικού τομέα.

(γ) Την προώθηση εισηγήσεων προς την Επιτροπή για τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εναρμονισμένων με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές.

(δ) Την προώθηση σωστής πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης της κοινωνίας, με τρόπο ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο για το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας στη Δημοκρατία.

(ε) Την παρακολούθηση, την ενθάρρυνση, το συντονισμό και την αξιολόγηση όλων των σχετικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(i) όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τον κυβερνητικό ή τον μη κυβερνητικό τομέα, υποβάλλονται στο Συμβούλιο για επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση·
(ii) όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τον κυβερνητικό τομέα, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Συμβούλιο·
(iii) το Συμβούλιο καταρτίζει τη μεθοδολογική προσέγγιση όπως και τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές λειτουργίας, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις δραστηριότητες του κάθε προγράμματος, βάσει της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας·
(iv) το Συμβούλιο δύναται να παρέχει οικονομική επιχορήγηση σε προγράμματα πρόληψης.

(στ) Την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου·

(ζ) Το σχεδιασμό και την προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση λειτουργών του κυβερνητικού ή του μη κυβερνητικού τομέα και εθελοντών σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία.