Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Σπίτι του Παιδιού

  • Αρχική Σελίδα
  • Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Διαδικασίες
  • Σπίτι του Παιδιού

Το να βιώνει ένα παιδί την τραυματική εμπειρία της σεξουαλικής κακοποίησης ξανά και ξανά, μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης της, θα ήταν ότι χειρότερο. Προκειμένου να μην θυματοποιηθεί πάλι, δημιουργήθηκε «Το Σπίτι του Παιδιού».

Συνήθεις Ερωτήσεις

Το Σπίτι του Παιδιού (ΣτΠ) είναι μία αναγνωρισμένη δομή που λειτουργεί με ευρωπαϊκές αρχές, βασισμένο στο πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας. Διαχειρίζεται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του. Παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη με σκοπό να αποφύγει τον επανατραυματισμό του παιδιού κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Το ΣτΠ συντονίζει τη συνεργασία διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών όπως η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Το Σπίτι του Παιδιού δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.430, ημερ. 21/03/2016).

Η διαχείριση και η λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού έχουν ανατεθεί στον διεθνή, ανθρωπιστικό κι ανεξάρτητο Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy Center μετά την παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης, στις 08/08/2016, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο προκήρυξης του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. Τη συνολική επίβλεψη του ΣτΠ έχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Το Σπίτι του Παιδιού παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και στις οικογένειες τους. Κατά τη διυπηρεσιακή και πολυθεματική διαχείριση των περιπτώσεων παρέχονται υπηρεσίες όπως: δικανική συνέντευξη, ιατρικές εξετάσεις, κοινωνική στήριξη και αποκατάσταση, ψυχολογική αξιολόγηση, ψυχολογική στήριξη και θεραπεία, οικογενειακή θεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Παράλληλα, το ΣτΠ εμπλέκεται ενεργά στην πρόληψη μέσα από την εκπαίδευση του κοινού γύρω από θέματα βίας ενάντια στα παιδιά.

Εάν οποιοσδήποτε πολίτης ανησυχεί ότι κάποιο παιδί έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης χρειάζεται να το αναφέρει στην Αστυνομία και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτοί είναι και οι αρμόδιοι φορείς που θα παραπέμψουν την περίπτωση άμεσα στο Σπίτι του Παιδιού.

Ένα περιβάλλον φιλικό και ασφαλές προς το παιδί με ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Συναντάει επίσης επαγγελματίες που εργάζονται συνέχεια με παιδιά και ενδιαφέρονται να τα βοηθήσουν. Κοινωνικοί Λειτουργοί υποδέχονται τους εξυπηρετούμενους και εξηγούν τις διαδικασίες ενώ είναι δίπλα τους σε όλη την πορεία. Ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου (με πολιτικά ρούχα) όπου πραγματοποιούν τη δικανική συνέντευξη εξηγούν επίσης τη διαδικασία της οπτικογραφημένης κατάθεσης και προσπαθούν να προστατεύσουν τα άτομα που έρχονται στο ΣτΠ.  Εάν χρειαστεί, ιατροί εξετάζουν τα παιδιά στο φιλικό ιατρείο που υπάρχει στους χώρους του ΣτΠ. Ψυχολόγοι είναι έτοιμοι να ακούσουν και να στηρίξουν το παιδί και την οικογένεια του, σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια θεραπείας που είναι εξοπλισμένα με παιχνίδια, βιβλία και άλλα δημιουργικά υλικά που υποβοηθούν στην έκφραση.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Λευκωσία όπου λαμβάνεται, αν χρειαστεί, η οπτικογραφημένη κατάθεση και γίνονται οι ιατρικές εξετάσεις. Με την έγκριση του Προγράμματος Οικογενειακών Συμβούλων για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και για τις οικογένειες τους σε εθνικό επίπεδο, όπου εντοπίζονται τα εν λόγω περιστατικά ή οι οικογένειες υψηλού κινδύνου, λαμβάνουν τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στήριξης και αποκατάστασης στην επαρχία τους, μέσω του θεσμού του Οικογενειακού Συμβούλου. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με δικαιούχο το “Hope For Children” CRC Policy Center.