Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Hope for Children CRC Policy Center

  • Αρχική Σελίδα
  • Εθελοντικές Οργανώσεις
  • Hope for Children CRC Policy Center

Ποιοι είμαστε

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους.

Αποστολή μας

Το “Hope For Children” CRC Policy Center υλοποιεί ανθρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με προτεραιότητα την ευημερία τους, την εκπαίδευση και την πρόληψη κάθε είδους βίας ενάντια στα παιδιά, καθώς και στην ψυχοκοινωνική και νομική τους στήριξη. Εστιάζει παράλληλα και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών και αλλαγή πολιτικών που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών.

Στήριξη και βοήθεια

Ο Οργανισμός λειτουργεί το Σπίτι του Παιδιού για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες και τα "Σπίτια της Ελπίδας", δύο στέγες για ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Εξαφανισμένων Παιδιών 116000 και τον μηχανισμό Child Abduction Alert σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Επιπρόσθετα, υλοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία όλης της Κύπρου, εφαρμόζει το πρόγραμμα Beat Bullying και λειτουργεί το Πρόγραμμα Ανάδοχων Οικογενειών, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: www.uncrcpc.org
Email: info@uncrcpc.org
Τηλ.: 22 103234