Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Kαταγγελία

  • Αρχική Σελίδα
  • Kαταγγελία

Κάνε καταγγελία στην αστυνομία

Είσαι υπόχρεωμένος/η να καταγγείλεις περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, την οποία γνωρίζεις ή έχεις σοβαρή υποψία ότι λαμβάνει χώρα. Αν παραλείψεις να προβείς σε καταγγελία, διαπράττεις αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 15 χρόνια, ή και με πρόστιμο μέχρι €20.000.

  • Στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
  • Στο πλησιέστερο επαρχιακό Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ).
  • Στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων (τηλ. 22808442), Αρχηγείο Αστυνομίας (Λευκωσία), Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Το Σπίτι του Παιδιού δεν δέχεται απ’ ευθείας καταγγελίες από το κοινό. Τα περιστατικά παραπέμπονται στο Σπίτι του Παιδιού από την Αστυνομία ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.