Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Εκπαιδευτικό Υλικό

  • Αρχική Σελίδα
  • Εκπαιδευτικοί
  • Εκπαιδευτικό υλικό
Πολιτική σε σχέση με τη διαχείριση αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στα σχολεία (εγκύκλιος)
Ενημερωτικό Τρίπτυχο για την Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με τη διαχείριση αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (εγκύκλιος)
Ενημερωτικό Τρίπτυχο "Προστατεύουμε τα Παιδιά μας από τη Σεξουαλική Κακοποίηση"
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης (εγκύκλιος)
Εγχειρίδιο
Συνομολόγηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Οργανισμού HFC Hope For Children CRC Policy Center για διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού (εγκύκλιος)
Κείμενο Πολιτικής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (εγκύκλιος)
Πολιτική Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση