Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Ανακοίνωση

Συνάντηση Συμβουλίου ΦΩΝΗ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

2/10/2018

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Αυγούστου 2018, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και την Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου «Φωνή»,  αρμοδιότητα του οποίου είναι η εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Θέμα της συνάντησης ήταν η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπουργείο. Η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής ως η πιο σημαντική δράση πρωτογενούς πρόληψης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Κατά τη συνάντηση λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις βάση των οποίων θα υλοποιηθεί άμεσα η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως η Εθνική Στρατηγική.

Εάν πράγματι θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να προστατεύονται από την σεξουαλική κακοποίηση οφείλουμε να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Οφείλουμε να τα εφοδιάσουμε με γνώσεις και δεξιότητες, στάσεις και αξίες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις, να αναγνωρίζουν επιβλαβείς και ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να προστατεύουν τον εαυτό τους.

Ως  Συμβούλιο ΦΩΝΗ, θα συμβάλουμε τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των αποφάσεων με στόχο την αποτελεσματική προστασία και ενδυνάμωση των παιδιών μας.

Αναστασία Παπαδοπούλου
Πρόεδρος «ΦΩΝΗ»