Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 1466

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ)

  • Αρχική Σελίδα
  • Εθελοντικές Οργανώσεις
  • Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού

Ποιοι είμαστε

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) είναι το κατ’ εξοχήν μη κυβερνητικό σώμα, για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Η ΠΣΕΠΕΠ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Eurochild και National Partner Network του Eurochild στην Κύπρο.

Αποστολή μας

Η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας και εκμετάλλευσης αποτελεί βασικό στόχο της ΠΣΕΠΕΠ και συνάδει με τα Άρθρα 2.2, 19, 34, 35 και 36 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία η Κύπρος έχει υπογράψει και επικυρώσει. Η ΠΣΕΠΕΠ παρακολουθεί συστηματικά τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από Διεθνή Σύμβαση και λειτουργεί πάντα έχοντας ως γνώμονα, ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, διασφαλίζει ταυτόχρονα και την ανοδική πορεία και τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης τη Κυπριακής κοινωνίας.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: www.pccpwc.org
Email: pccpwc@cytanet.com.cy